Bezpieczeństwo danych BRIVO – nowe granice 

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w pracy z firmami różnej wielkości i z różnych branż, dowiedzieliśmy się wiele o tym, czego klienci potrzebują od zabezpieczeń fizycznych. W miarę jak technologia dogania rynek zabezpieczeń, zauważyliśmy, że wiele organizacji nie wykorzystuje w pełni potencjału danych ze swoich systemów bezpieczeństwa.

Wielu osobom może się wydawać, że fizyczna kontrola dostępu jest dość prozaiczna; określanie, kto jest upoważniony do otwarcia drzwi, a kto nie, może wydawać się nudne. Jednak sam akt przyznania lub odmowy dostępu do pomieszczenia, piętra, windy lub dowolnej części budynku daje bogactwo kombinacji i scenariuszy. Jeśli się nad tym zastanowić, drzwi stanowią granicę pomiędzy środowiskami, w których żyjemy i pracujemy. Zbieranie informacji na temat tego, co dzieje się w punktach dostępu w całym budynku, ostatecznie daje wgląd w zachowanie ludzi, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach dystansu społecznego.

Jak BRIVO zmienia podejście do analizy danych z kontroli dostępu?

BRIVO posiada blisko 20-letnią historię obsługi organizacji korporacyjnych z listy Fortune 500, a także dziesiątek tysięcy małych i średnich firm, oferując chmurowy system kontroli dostępu (ACaaS). Bazując na takim doświadczeniu można łatwo zauważyć jak analiza danych związanych z bezpieczeństwem może uprościć działalność operacyjną, zmniejszyć obciążenie pracowników ochrony fizycznej i nadać priorytet działaniom na podstawie poziomu ryzyka, jakie one stwarzają. Wszystko po to by zwiększyć ogólne bezpieczeństwo chronionych obiektów.

W jaki sposób BRIVO podeszło do analizy danych związanych z bezpieczeństwem fizycznym? Istotą sprawy było znalezienie sposobu na zapewnienie analizy danych i trendów, które pomogą organizacjom w zakresie działalności operacyjnej. W szczególności BRIVO chciało stworzyć rozwiązanie, które byłoby użyteczne w organizacjach niezależnie od ich wielkości, które dawałoby użytkownikom podgląd na sytuację, wtedy kiedy tego potrzebują.

BRIVO postawiło na analitykę wbudowaną w samą aplikację kontroli dostępu, a nie tylko na prosty mechanizm dostarczający surowe dane lub pliki CSV, jak w przypadku innych rozwiązań. Bazując na swoim doświadczeniu BRIVO wiedziało, że takie dane bez kontekstu są praktycznie bezużyteczne dla użytkownika końcowego, ponieważ nie ma on czasu, a w wielu przypadkach wiedzy, aby podjąć odpowiednie działanie na podstawie otrzymanych danych.

Przy dużych obiektach, gdzie mamy spore bazy danych, należy uwzględnić wydajność systemu i szybkość jego reakcji, tak aby użytkownicy mogli uzyskać dostęp do swoich wyników w ciągu kilku sekund, a nie godzin. Samo BRIVO otrzymuje dziennie miliony zdarzeń związanych z dostępami, a niektórzy z ich największych klientów mają tysiące zdarzeń na godzinę, a nawet setki zdarzeń na sekundę. Kluczowym wymogiem w takich przypadkach była wydajność, aby móc szybko obsługiwać ogromne zbiory danych.
Wreszcie, należało dostarczyć rozwiązanie, które byłoby wystarczająco proste do monitorowania przez pracownika ochrony lub recepcjonistę, a jednocześnie wystarczająco wydajne, aby kierownik ds. bezpieczeństwa mógł zidentyfikować nietypową lub ryzykowną aktywność w dowolnym miejscu na świecie. W Rezultacie: stworzono dwa potężne narzędzia do analizy danych oparte na uczeniu maszynowym i niezrównanej infrastrukturze danych, które umożliwiają firmom uzyskanie praktycznego wglądu w działania związane z kontrolą dostępu.

Widok globalny BRIVO (Global View)

Klienci BRIVO na całym świecie mają setki tysięcy urządzeń brzegowych, które w każdej nieustannie zgłaszają zdarzenia. To daje nam możliwość wykorzystania tych zdarzeń i skorelowania ich z takimi elementami, jak drzwi i urządzenia oraz użytkownicy i lokalizacje. Ten magazyn danych jest skalowalny, rozproszony, odporny na awarie, zawsze gotowy do pracy i gromadzi wszystkie te dane.
Widok globalny w BRIVO zapewnia wiele mechanizmów dostępu do danych i pozwala na nich pracować. Najpopularniejsze wizualizacje i raporty zostały wbudowane bezpośrednio w interfejs. Global View daje przegląd wszystkiego, co się dzieje na obiektach, niezależnie od tego, czy znajdują się one w jednym mieście, w kraju, czy w różnych częściach świata. Dzięki funkcji śledzenia zdarzeń (Event Tracker), możesz zobaczyć w interfejsie BRVI ACCESS wszystkie zdarzenia jedno po drugim, w miarę ich napływania do systemu.

Można zobaczyć działania związane z otwieraniem drzwi, alarmy o uchylonych drzwiach, wideo powiązane z tymi zdarzeniami i wiele więcej. Interfejs można dostosować do własnych preferencji tak, aby szybko odnajdować kluczowe informacje. Zdarzenia można klasyfikować jako normalne i informacyjne, a także jako krytyczne, aby tworzyć ostrzeżenia lub alarmy w przypadku wystąpienia anomalii, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań.

Oprócz widoku zdarzeń można użyć widoku globalnego, aby wyświetlić wszystkie urządzenia zainstalowane w ramach systemu kontroli dostępu. Funkcja ta, została stworzona na życzenie klientów, pozwala ona sprawdzić, czy wszystkie podłączone drzwi i kamery reagują i czy są skonfigurowane we właściwy sposób. Jeśli wystąpił problem z panelem lub bateria jest na wyczerpaniu, można to sprawdzić w widoku globalnym. Głównym zamiarem BRIVO było, aby wszyscy pracownicy ochrony mieli możliwość sprawdzenia, co dzieje się na różnych obiektach, niezależnie od ich umiejscowienia. Taki przedstawione informacje pozwalają zrozumieć, które zdarzenia mają charakter krytyczny dla bezpieczeństwa i jak zaplanować priorytety działania. Widok globalny to dane przedstawione w formie mapy, którą można szybko powiększać lub pomniejszać, aby zagłębić się w dane dostępu bez konieczności posiadania specjalnych umiejętności IT.

 

Autor: Sebastian Lisowski
Dyrektor sprzedaży