Korzyści z modelu ACaaS

Od początku pandemii COVID-19 obserwujemy ogromne zainteresowanie kontrolą dostępu opartą na chmurze. Kiedy praca zdalna stała się normą, wiele firm stanęło przed wyzwaniem związanym z lokalnymi rozwiązaniami serwerowymi. Systemy on-premise nie pozwalały im na zdalne zarządzanie obiektami. Nie można było zintegrować kontroli dostępu z innymi krytycznymi systemami biznesowymi w celu zapewnienia cybernetycznego i fizycznego bezpieczeństwa organizacji. Pozostawiało to Specjalistom ds. Bezpieczeństwa tylko jedną opcję: udać się na miejsce w celu zresetowania serwerów lub sprawdzenia systemów.

Przedsiębiorstwa, które już zmodernizowały swoją  kontrolę dostępu z wersji on-premise na chmurą, natychmiast dostrzegły korzyści płynące ze zdalnego zarządzania dostępem. Menedżerowie ds. Bezpieczeństwa byli w stanie zabezpieczać budynki, monitorować dostęp pracowników i udzielać uprawnień pracownikom bez konieczności przebywania na miejscu. Migracja do chmury okazała się właściwą strategią biznesową.

Chmura przynosi korzyści nie tylko w kwestii bezpieczeństwa obiektu. Przyjęcie kontroli dostępu jako usługi subskrypcyjnej, powszechnie znanej jako ACaaS, ma wile innych korzyści dla firmy.

W badaniu przeprowadzonych przez Lending Tree w 2019 roku wykazano, że 76% konsumentów ma co najmniej jedną subskrypcję. Korzystamy z usług zapisu wideo, usług muzycznych, poczty elektronicznej, aplikacji fitness i wielu innych. Jeśli tak wiele z naszego życia osobistego zależy od subskrypcji, czy firmy nie powinny również korzystać z możliwości SaaS? Przejście na model subskrypcyjny przy kontroli dostępu (ACaaS) jest kluczową decyzją biznesową, którą należy rozważyć w najbliższej przyszłości. Kontrola dostępu jako subskrypcja oferuje zdalne zarządzanie, zintegrowany nadzór wideo, zarządzanie tożsamością (IAM) oraz dostęp mobilny.

Jedną z najbardziej pomijanych, a ważnych zalet ACaaS jest to, że użytkownik zawsze ma dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. Jest to prawdziwa zaleta modelu SaaS, ponieważ wciąż pojawiają się nowe funkcje w formie automatycznych aktualizacji. Samo oprogramowanie jest zawsze utrzymywane przez profesjonalistów, którzy je zbudowali.

Istnieje wiele korzyści z bezpieczeństwa jako subskrypcji. Oto cztery najważniejsze z nich:

1. Większe bezpieczeństwo

Utrzymanie systemu, który tradycyjnie spoczywa na dziale IT, zostało przeniesione na dostawcę oprogramowania. Oznacza to, że zespół ds. bezpieczeństwa od teraz może skupić się na faktycznej pracy związanej z bezpieczeństwem. Dzięki bardziej zaawansowanym narzędziom bezpieczeństwa, można monitorować zdarzenia związane z bezpieczeństwem, wykrywać anomalie i monitorować działania za pomocą obrazu wideo na całym obiekcie. Dział IT może koncentrować się na zupełnie innych zadaniach.

Ciągłe aktualizacje od dostawcy eliminują potrzebę dodatkowej pracy i przestojów, które są niezbędne w przypadku konwencjonalnego oprogramowania. Dobrzy dostawcy stale oceniają najlepsze praktyki rozwoju oprogramowania w celu zapewnienia bezpiecznych aplikacji. Aktualizują oni również oprogramowanie w miarę wykrywania luk w zabezpieczeniach (własnych lub osób trzecich). Ta praktyka ciągłego budowania bezpieczeństwa cybernetycznego i odporności na zagrożenia w swoich rozwiązaniach pomaga chronić organizacje przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi.

2. Oszczędność pieniędzy

Zakup kontroli dostępu w formie abonamentu przynosi korzyści finansowe. Eliminuje duże początkowe wydatki związane z zakupem oraz koszty związane z utrzymaniem zasobów lokalnych. Usługi subskrypcji oferują ciągłe aktualizacje i ulepszenia, zapewniają dostęp do solidnego oprogramowania gotowego do pracy w każdej organizacji, niezależnie od jej rozmiaru czy budżetu. SaaS może być z czasem prawdziwą oszczędnością pieniędzy.

3. Rozwiązania, które rosną wraz z rozwojem organizacji

Platformy SaaS mają możliwość skalowania na żądanie, czy to w celu dodania większej liczby użytkowników, czy też większej liczby aplikacji. Oprogramowanie zabezpieczające jako usługa pozwala firmie być bardziej zwinną i szybciej się dostosowywać do wymagań związanym z rozwojem biznesu. Dla przedsiębiorstw, dostarczanie skalowalnej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług może dać również przewagę nad konkurencją.

4. Większa szybkość i integracja

Aktualizacje systemu oprogramowania lokalnego mogą wymagać ogromnych ilości czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich. Przedsiębiorstwa mogą wymagać dużych lub wielostanowiskowych aktualizacji. Aktualizacja systemu lub integracja może spowodować rozbieżności w wersji między stronami i potencjalnych problemów z ich kompatybilnością. Takie problemy mogą powodować przestoje w funkcjonowaniu organizacji lub opóźnienia w realizacji zadań, a to jest ogromne zagrożenia dla osiągania przychodów i możliwość pojawienia się dodatkowych kosztów w krótkim okresie czasu.

Autor: Sebastian Lisowski
Dyrektor sprzedaży