Nowoczesna kontrola dostępu wykorzystuje to, co prawie każdy ma przy sobie przez cały czas: smartfony.

Fizyczne karty dostępu, tokeny i breloki jeszcze nie zniknęły, ale ich dominacja może wkrótce przejść do historii. Koszty produkcji i wymiany kart oraz obciążenia administracyjne związane z wydawaniem i unieważnieniem kart, od dawna nękają organizacje korzystające z fizycznych danych uwierzytelniających.

Dzięki smartfonom użytkownicy uzyskują elektroniczny dostęp do aplikacji mobilnej od swojego pracodawcy, zarządcy nieruchomości lub innych upoważnionych podmiotów i rejestrują się w dogodnym dla siebie miejscu i momencie. Po zarejestrowaniu personel może wchodzić do pomieszczeń, do których ma dostęp w zależności od uprawnień, pory dnia lub innych czynników.

Brivo przeprowadziło badanie wśród użytkowników systemów kontroli dostępu.

Odpowiedzi udzielone w ankiecie znacząco potwierdzają, że wygoda to tylko jeden z czynników wyboru mobilnego dostępu. Inne korzyści w porównaniu do tradycyjnych metod obejmują: przyjazne dla użytkownika uwierzytelnianie wieloskładnikowe (50%), niższy poziom pożyczania poświadczeń (44%), łatwiejsze wydawanie/modyfikowanie/odwoływanie (39%), wyższe bezpieczeństwo (37%) i niższy koszt (33% ).

Ponadto prawie trzy czwarte respondentów stwierdziło, że w ciągu trzech lat, co najmniej 50% lub więcej ich użytkowników będzie miało dostęp mobilny do systemu!

Dostęp mobilny jest atrakcyjny dla użytkowników z różnych powodów. Mogą się zdalnie zarejestrować w domu, bez potrzeby przychodzenia do firmy. Nie muszą nosić z sobą dodatkowych kart czy pilotów. Mogą korzystać z uruchomionych w smartfonach uwierzytelnień biometrycznych: odcisku palca czy obrazu twarzy. W efekcie oszczędzają wiele czasu i mogą korzystać z urządzeń, które dobrze znają.

Kontrola danych biometrycznych jest od dawna stosowana w obiektach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jednak wraz z rozwojem smartfonów wkroczyła również do codziennego życia. Dane biometryczne są wykorzystywane jako podstawowe dane uwierzytelniające dostęp wśród 37% użytkowników. Natomiast 63% użytkowników wykorzystuje  biometrię jako dane uwierzytelniające do uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 

Biometria okazała się zwycięzcą w przypadku aplikacji o ograniczonym poziomie bezpieczeństwa. Uwierzytelnianie twarzy to najwygodniejsza opcja. Wszystko, co robisz, to pokazujesz swoją twarz w smartfonie i uzyskujesz dostęp. Nie ma potrzeby zapamiętywania PINu, przykładania telefonu do czytnika, przesuwania palcem po ekranie. Z tego względu ponad 60% osób, które odpowiedziały na ankietę, rozważa dodanie danych biometrycznych, aby mieć dostęp do swoich obiektów w ciągu najbliższych trzech lat. Podsumowując mobilne systemy kontroli dostępu to wygodna i skuteczna przyszłość.