Poszukiwany jest bezpieczny i inteligentny parking buforowy

Coraz częściej możemy zaobserwować sznury ciężarówek blokujących pobocza dróg w oczekiwaniu na rozładowanie w centrach dystrybucji. Czemu się tak dzieje? Covid-19 mocno spopularyzował zakupy on-line. To spowodowało lawinowy wzrost ilości tworzonych centrów logistycznych, a wraz ze wzrostem ilości zakupów wzrosła ilość aut przewożących przesyłki.

Prostym rozwiązaniem może być zastosowanie parkingów buforowych, w których oczekujące auta mogą poczekać na swoją kolejkę bez blokowania pobocza. Plac to rozwiązanie organizacyjne, które rozwiązuje jeden problem, ale generuje kolejne. Nieporozumienia wśród kierowców, przepychanie się, kolizje naczep, czy kradzieże przewożonych dóbr.

Poszukiwany jest bezpieczny i inteligentny parking buforowy, który będzie ogrodzony, oświetlony i wspierający planowanie obsługi oczekujących na rozładunek aut. Inteligencje zapewni system awizacji aut. Przewoźnicy mogą zgłaszać transporty przez stronę internetową rejestrując numer rejestracyjny pojazdu oraz telefon kontaktowy kierowcy. Przy awizacji dostawy, obsługa magazynu może się do niej przygotować i wskazać planowany czas rozładunku.

Zarejestrowany pojazd zostanie automatycznie wpuszczony na parking, dzięki rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych. Obsługa magazynu w tym momencie dostanie informację, że dostawa dotarła i znajduje się na parkingu buforowym. Po przygotowaniu strefy rozładunkowej kierowca zostanie powiadomiony telefonicznie lub SMS do której rampy ma podjechać. Szlaban wyjazdowy otworzy się dla kierowcy, który ma przypisany dok rozładunkowy. Kierowca, który będzie chciał oszukać system trafi na koniec kolejki.

Zastosowanie kamer pozwoli zarejestrować kolizję i wskazać winnego. Do tego uruchomienie analityki przekroczenia linii pozwoli zaalarmować kierowców, że ktoś próbuje pokonać ogrodzenie. W ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo ładunku znajdującego się na pojazdach.

Jedynym wymaganiem będzie doprowadzenie prądu do parkingu, aby opisane systemy mogły działać.