Rola kontroli dostępu przy wdrażaniu hybrydowego modelu pracy

Jesteśmy uczestnikami cyfrowej transformacji, w ramach której wiele organizacji stara dostosować się do nowoczesnych, hybrydowych sposobów pracy.

Proces ten trwa od dłuższego czasu, ale w trakcie pandemii przyśpieszył. Firmy szybko inwestowały w technologie, aby umożliwić pracownikom pracę i łączenie się z firmowymi systemami. Niestety w trakcie pandemii wdrażano wiele odmiennych technologii, które były niekompatybilne z cyfrowymi ekosystemami budynków biurowych.

W trakcie wdrażania cyfrowej transformacji często pomijany był aspekt kontroli dostępu do fizycznych budynków i przestrzeni. Brakowało planowania integracji systemów bezpieczeństwa z narzędziami wykorzystywanymi w miejscu pracy. Hybrydowe modele pracy spowodowały nieprzewidywalny napływ osób do budynków biurowych, co oznacza, że zarządzanie miejscami pracy, stanowiskami parkingowymi oraz obsługą klientów i gości stało się trudniejsze niż kiedykolwiek.

Z tego względu firmy potrzebują kompleksowych, scentralizowanych systemów bezpieczeństwa, które są przystosowane do pracy hybrydowej i mogą płynnie integrować się z innym oprogramowaniem. Korzystanie ze zintegrowanych platform ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie gromadzonych danych. Informacje o zajętości budynku, wykorzystaniu przestrzeni oraz o tym, kiedy pracownicy wchodzą do określonych obszarów, można zintegrować z innymi danymi zarządczymi, takimi jak zużycie mediów, w celu zmniejszenia ogólnego zużycia energii oraz obniżenia zbędnych kosztów operacyjnych.

Niezależnie od tego, czy ludzie pracują zdalnie, czy w biurze, wszystkie systemy muszą być bezpieczne.

Praca hybrydowa oznacza, że trudniej jest zarządzać tym, kto wchodzi i wychodzi z biura, oraz tym, z jakich narzędzi korzystają pracownicy. W takiej rozproszonej infrastrukturze trudniej jest też integrować tradycyjne systemy bezpieczeństwa z systemami biznesowymi.

Jedynym przyszłościowym sposobem jest korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze.