Polecamy:

RAPORT TOP SECURITY TRENDS 2023 (brivo)

 

Badania Brivo pokazują, że jedną z najczęściej wymienianych zalet bezpieczeństwa opartego na chmurze jest to, że ułatwia ono pracę użytkownikom.

To istotny trend, który ma znaczący wpływ na tworzone technologie. Trendu tego nie można już zatrzymać (Gartner).

 

O czym jeszcze mówią badani klienci? W zeszłorocznym raporcie z 2022 r. 57% respondentów stwierdziło, że kontrola dostępu w chmurze poprawiła lub mogłaby poprawić ich ogólne bezpieczeństwo. Liczba ta wzrosła do 66% w 2023 r., a kolejne 27% dopuszcza taką możliwość (zob. wykres 15).

 

 

 

Wdrażanie chmury i zaufanie do rozwiązań bezpieczeństwa opartych na chmurze szybko rosną. Respondenci ankiety wymienili korzyści, takie jak oszczędności kosztów (21%), wygoda (19%), zwiększone bezpieczeństwo (17%), operacje zdalne (16%) i możliwość skalowania platformy (13%) jako czynniki decydujące o rozważeniu chmurowej kontroli dostępu (zob. wykres 16).

Warto zastanowić się, dlaczego klienci nie inwestują w chmurowe rozwiązania. Respondenci twierdzą, że brak budżetu (39%) jest głównym powodem, dla którego nie przyjęli rozwiązań opartych na chmurze. Inne bariery, które utrzymują się z roku na rok, to możliwość wykazania zwrotu z inwestycji (21%), brak porozumienia między działami firmy (18%), brak osoby odpowiedzialnej (12%), brak aktualnej wiedzy u integratorów (5%).

Okazuje się, że wykazanie wyraźnych korzyści z bezpieczeństwa w chmurze ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji kadry kierowniczej (patrz wykres 18).

Klienci posiadający kilka lokalizacji oczekują scentralizowanej platformy bezpieczeństwa. W stosunku do zeszłego roku o 7% wzrosła liczba respondentów, których organizacje są obecnie scentralizowane (38% w porównaniu z 31% w 2022 r.). Klienci którzy chcą mieć wyłącznie lokalne zarządzanie stanowią tylko 26%.  (zob. wykres 17).