Trendy kontroli dostępu w przedsiębiorstwie

Według ekspertów kontrola dostępu w przedsiębiorstwie, podobnie jak wiele obszarów branży zabezpieczeń, doczekała się wielu zmian w 2020 roku.

Wymagania względem kontroli dostępu rosną. Dotychczas SKD musiał jedynie zarządzać prawami dostępu i zapewniać monitorowanie alarmów. Teraz rynek wymaga rozszerzenie ich zakresu o zarządzanie gośćmi, politykę praw dostępu, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, raportowanie o zajętości oraz użytkowaniu obiektu. Wymagają również niestandardowych integracji z systemami takimi jak śledzenie stanu zdrowia i kondycji fizycznej, systemy zgłoszeń serwisowych, zarządzanie konserwacją, itp. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze systemu kontroli dostępu?

Przejście do chmury

Choć od dawna obserwujemy proces migracji zasobów firmowych do chmury to dotyczyło to wybranych obszarów. Obecnie specjaliści przewidują wzrost popularności ACaaS, w której SKD staje się usługą dostępną w chmurze. Skoro przedsiębiorstwa migrują swoje zasoby IT do chmury, to obejmuje to także kontrolę dostępu.
Co zyskuje firma korzystająca z takiej usługi? Przede wszystkim otrzymuje skalowalny system, który ewoluuje wraz z rozwojem i nowym potrzebami organizacji; zyskuje koszt operacyjny zamiast kosztu kapitałowego; cieszy się elastycznością; zdalne zarządzanie uprawnieniami; ryzyko utrzymania usługi po stronie dostawcy.

Przejście od systemu on-premise do modelu hybrydowego lub czystej chmury ma wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa i IT od kilku lat. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój infrastruktury chmury przez dostawców chmury publicznej, wdrażanie rozwiązań kontroli dostępu dla przedsiębiorstw w ten sposób staje się coraz bardziej opłacalne i technicznie wykonalne. W miarę dalszego dojrzewania tej przestrzeni, prawdopodobnie zobaczymy, że więcej klientów korporacyjnych zdecyduje się na hybrydową lub całkowicie chmurową konfigurację zabezpieczeń.

Poza korzyściami technicznymi, użytkownicy końcowi szukają opcje, które umożliwiają lepsze planowanie budżetu. Rozważają model oparty na subskrypcji jako potencjalne zastąpienie tradycyjnego podejścia opartego na wydatkach kapitałowych. W ostatnich latach nastąpiła konwergencja zabezpieczeń fizycznych i cyfrowych w celu uzyskania centralnego miejsca dowodzenia i ujednoliconego standardu obsługi w zakresie bezpieczeństwa w całej organizacji. Systemy muszą być w stanie łączyć się oraz współpracować z innymi systemami, aby zapewnić maksymalną wartość dla użytkowników i umożliwić gromadzenie w jednym miejscu danych. Zintegrowane rozwiązania kontroli dostępu wykorzystują zaawansowaną analitykę i sztuczną inteligencję, stają się ekosystemem zapewniającym kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
Nie chodzi o wybór między technologią a ludźmi; chodzi o umożliwienie ludziom pracy z technologią.

Dostęp mobilny

Od dawna zapowiadanym trendem, który w ostatnim czasie doczekał się przyspieszonego przyjęcia, jest mobilna kontrola dostępu. Dostęp mobilny szybko staje się preferowaną metodą w wielu firmach, ponieważ jest łatwiejszy w zarządzaniu przez administratora systemu, a także bezpieczniejszy niż tradycyjne karty czy breloczki. Administratorzy bezpieczeństwa mogą natychmiast dodawać lub cofać uprawnienia, aktywować blokady i wydawać przepustki dla gości za pośrednictwem oprogramowania do zarządzania użytkownikami, bez konieczności interakcji twarzą w twarz.

Przewiduje się, że mobilne uprawnienia doświadczą najszybszego wzrostu wśród wszystkich funkcjonalności kontroli dostępu. Istnieje kilka zalet korzystania z mobilnych poświadczeń, w tym wygoda, ponieważ ludzie noszą swoje smartfony przy sobie przez cały czas i raczej baczniej ich pilnują niż np. karty czy breloka. Kolejną zaletą jest zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ mobilne dane uwierzytelniające można unieważnić, odmawiając dostępu obcej osobie, która próbuje użyć urządzenia mobilnego do wejścia do zabezpieczonego obszaru. Dodatkowo korzystamy z weryfikacji biometrycznej, którą smartfony mają dzisiaj w standardzie. Większa elastyczność ponieważ posiadacz karty musi mieć przy sobie tylko urządzenie mobilne, aby wejść do kilku różnych obiektów, w przeciwieństwie do noszenia wielu kart uwierzytelniających.

Zaawansowana analityka

Przyjęcie sztucznej inteligencji do procesu zarządzania i reagowania na alarmy jest jedną z największych zmian na rynku kontroli dostępu. Systemy kontroli dostępu klasy korporacyjnej generują tony danych, ale wiele z nich pozostaje niezauważonych. Sztuczna inteligencja pozwala nam wyodrębnić ważne informacje, umieścić je w kontekście i usprawnić proces zarządzania alarmami oraz skrócić czas reakcji. AI pozwala nam również dodawać i analizować dane pod kątem anomalii, zajętości obiektu, egzekwować politykę dystansu społecznego, a także zapewnia ściślejsze powiązanie z danymi wideo w celu uzyskania lepszej świadomości sytuacyjnej. Analityka może pomóc organizacjom być bardziej proaktywnymi, zapobiegając niepożądanym zdarzeniom zamiast reagować na nie po fakcie.

Wzrost liczby przejęć lub fuzji na skalę globalną stanowi dla organizacji wyzwanie polegające na połączeniu wielu rozproszonych systemów w jedną sieć. Różne systemy kontroli dostępu, wideo i HR, a wszystkie muszą zostać włączone do nowej, większej firmy. Modernizacja technologii dla klientów korporacyjnych często dotyczy bardzo wielu lokalizacji. Szczegółowe planowanie i testowanie proponowanego rozwiązania jest niezbędne przed rozpoczęciem wdrażania. Wiele przedsiębiorstw posiada zacofane systemy kontroli dostępu, z zamkniętym oprogramowaniem, a jedynym rozwiązaniem jest ich wymiana. Firmy potrzebują skalowalnego zarządzania użytkownikami, harmonogramami i uprawnieniami dostępu dla wszystkich lokalizacji w jednym prostym interfejsie; konfigurowalnych ustawień i powiadomień; możliwości zdalnego zarządzania; integracji z systemami zarządzania wideo; funkcji a la carte; itp.

Największym wyzwaniem dla integratorów przy stosowaniu rozwiązań korporacyjnych jest umiejętność zrozumienia potrzeb użytkownika. Użytkownicy końcowi zwykle wykorzystują tylko 20-25 procent dostępnych funkcji, więc po co wydawać więcej, skoro w rzeczywistości prostsze rozwiązania może spełnić ich wymagania.

Obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym

Wzrost liczby pracowników pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym odsłonił poważne zagrożenia cybernetyczne. Systemy kontroli dostępu nie były na nie odporne. W ciągu ostatniego roku zaobserwowaliśmy duży wzrost liczby cyberataków. Oczekuje się, że sytuacja ta będzie się utrzymywać. Niestety, niezabezpieczony system kontroli dostępu może zostać wykorzystany jako punkt wejścia do sieci organizacji. Jest to bardzo niepokojące i nie powinno być lekceważone. Wiele organizacji nadal korzysta z przestarzałych technologii, takich jak karty prox lub protokół Wiegand, które narażają system kontroli dostępu na potencjalne cyberataki.

Jednak wraz ze wzrostem cyberataków, wzrosła również świadomość i zapotrzebowanie na rozwiązania cyberbezpieczne. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby bezpieczeństwo cybernetyczne pozostawało na pierwszym planie podczas każdej instalacji. Wybierając system kontroli dostępu upewnij się, że dostawca systemu posiada proaktywny program reagowania na zagrożenia cybernetyczne i ma dobre wyniki w ograniczaniu luk w zabezpieczeniach.

Autor: Sebastian Lisowski
Dyrektor sprzedaży